Kohtuasi C-424/05 P: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 21. juuni 2007 . aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Sonja Hosman-Chevalier (Apellatsioonkaebus — Töötasu — Kodumaalt lahkumise toetus — Personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punktis a ette nähtud tingimus — Mõiste teisele riigile tehtud töö )