Nařízení Komise (EU) č. 745/2010 ze dne 18. srpna 2010 , kterým se pro rok 2010 stanoví rozpočtové stropy použitelné na některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Rady (ES) č. 73/2009