Kommissionens forordning (EF) nr. 1039/2007 af 10. september 2007 om suspension af de løbende licitationer, der er fastsat i kapitel II og III i forordning (EF) nr. 1898/2005