Nařízení Komise (ES) č. 1039/2007 ze dne 10. září 2007 o pozastavení stálých nabídkových řízení stanovených v kapitolách II a III nařízení (ES) č. 1898/2005