Kirjalik küsimus E-5211/07 Esitaja(d): Ivo Belet (PPE-DE) komisjonile. Elavhõbedat sisaldavate baromeetrite keelustamine - ümberstruktureerimisabi