TITJUR SIC vs. komisjon Esimese Astme Kohtu otsus (viies koda), 26. juuni 2008. # SIC - Sociedade Independente de Comunicação, SA versus Euroopa Ühenduste Komisjon. # Riigiabi - Portugali Vabariigi poolt avalik-õigusliku ringhäälinguettevõtja RTP osutatava avaliku teenuse rahastamiseks võetud meetmed - Otsus, milles on konstateeritud, et teatud meetmed ei kujuta endast riigiabi ning et teatud meetmed on ühisturuga kooskõlas - Riigiabina kvalifitseerimine - Kokkusobivus ühisturuga - Hoolika ja erapooletu uurimise kohustus. # Kohtuasi T-442/03.