Kirjalik küsimus E-4540/07 Esitaja(d): Frank Vanhecke (ITS) komisjonile. Sisseränne Euroopa Liitu