TITJUR Esimese Astme Kohtu määrus (kolmas koda), 30. aprill 2007. # EnBW Energie Baden-Württemberg AG versus Euroopa Ühenduste Komisjon. # Tühistamishagi - Direktiiv 2003/87/EÜ - Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem - Saksamaa siseriiklik saastekvootide eraldamise kava - Riigiabi - Põhjendatud huvi - Vastuvõetamatus. # Kohtuasi T-387/04. EnBW Energie Baden-Württemberg vs. komisjon