Kirjalik küsimus E-6072/07 Esitaja(d): Costas Botopoulos (PSE) ja Maria Matsouka (PSE) komisjonile. Intensiivsema töötempo põhjustatud surmaga lõppenud tööstusõnnetused seoses kaasrahastatavate projektidega Kreekas