Kirjalik küsimus E-4232/07 Esitaja(d): Sajjad Karim (ALDE) komisjonile. Läbirääkimised AKV riikidega suhkru teemal