Kirjalik küsimus E-2871/09, mille on esitanud Luca Romagnoli (NI) komisjonile. Teave rahastamisvahendi LIFE+ kasutamise kohta Andria vallas