PROPCELEX P6_TC1-COD(2006)0193#Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 7. juunil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1925/2006 vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud muude ainete toidule lisamise kohta