/* */

Kohtuasi C-126/09: Euroopa Kohtu presidendi 12. novembri 2009 . aasta määrus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik