Kirjalik küsimus E-4250/08, mille on esitanud Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) komisjonile. Riigihankeid käsitlevate ühenduse eeskirjade mittejärgimine Almeria linnavolikogus