Kohtuasi C-16/08: Euroopa Kohtu (kuues koda) 11. juuni 2009 . aasta otsus (Administratīvā apgabaltiesa (Läti Vabariik) eelotsusetaotlus) — Schenker SIA versus Valsts ieņēmumu dienests (Ühine tollitariifistik — Tariifne klassifitseerimine — Kombineeritud nomenklatuur — Aktiivmaatriks-vedelkristallseadmed)