Kohtuasi C-462/05: Euroopa Kohtu (neljas koda) 12. juuni 2008 . aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Portugali Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Vastuvõetavus — Res judicata — Kuues käibemaksudirektiiv — Artikli 4 lõike 5 esimene lõik, artikli 12 lõike 3 punkt a ja artikli 28 lõike 2 punkt e)