Komisjoni otsus, 06/02/2009, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.5425 - DOPRASTAV / CESKOMORAVSKY BETON / TBG DOPRASTAV) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult tšehhikeelne tekst on autentne)