Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag: M.9827 — International Flavors & Fragrances/Nutrition & Biosciences) (EØS-relevant tekst) 2020/C 380/08