Kohtuasi F-67/08: 6. augustil 2008 esitatud hagi — Visser-Fornt Raya versus Europol