Zadeva C-310/07: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lunds tingsrätt (Švedska) 5. julija 2007 – Švedska (Tillsynsmyndigheten i Konkurser) proti Holmqvist