Vec C-310/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lunds tingsrätt (Švédsko) 5. júla 2007 – Svenska staten genom Tillsynsmyndigheten i konkurser/Anders Holmqvist