Kirjalik küsimus E-2455/09, mille on esitanud Luca Romagnoli (NI) komisjonile. Teave programmi Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine vahendite kasutamise kohta Frosinone haldusüksuses