Komisjoni otsus, 16.11.2018, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.9088 - Fricke Holding GmbH / Jungheinrich AG) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult saksakeelne tekst on autentne)