Kirjalik küsimus P-6244/07 Esitaja(d): Christel Schaldemose (PSE) komisjonile. Sidusmuusikateenuste kultuuriline mitmekesisus