MEDIA 2007 — Arendus, levi, promotsioon ja koolitus — Konkursikutse — EACEA/03/08 — Koolitus