/* */

Kirjalik küsimus E-5033/09, mille on esitanud Salvador Garriga Polledo (PPE) komisjonile. Struktuurifondide haldus- ja kontrollisüsteemi loomise olukord Hispaanias