Kirjalik küsimus E-1700/07 Esitaja(d): Koenraad Dillen (ITS) komisjonile. Sõnavabadus Rwandas