SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO na temat stosowania przez instytucje w 2015 r. rozporządzenia Rady nr 495/77, ostatnio zmienionego rozporządzeniem nr 1945/2006 (w sprawie pozostawania w gotowości do pracy), nr 858/2004 (w sprawie pracy o charakterze szczególnie uciążliwym) oraz nr 300/76, ostatnio zmienionego rozporządzeniem nr 1873/2006 (w sprawie pracy ciągłej lub zmianowej)$