Kohtuasi T-358/07: 17. septembril 2007 esitatud hagi — Publicare Marketing Communications versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Publicare)