Komisjoni määrus (EÜ) nr 1166/2007, 5. oktoober 2007 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril