Komisjoni määrus (EÜ) nr 1961/2001, 8. oktoober 2001, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2200/96 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögivilja eksporditoetustega