Komisjoni määrus (EÜ) nr 291/2008, 1. aprill 2008 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril