Kirjalik küsimus E-0131/09, mille on esitanud Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) komisjonile. Jahisadama rajamine Aktionis