Kirjalik küsimus E-3512/07 Esitaja(d): Georgios Papastamkos (PPE-DE) komisjonile. Liikluse ja maanteetranspordi põhjustatud kahjustustega seotud keskkonnavastutus