Euroopa keskpanga arvamus, 3. aprill 2008 , Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses nõukogu määrusega Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitleva protokolli kohaldamise kohta (CON/2008/15)