TITJUR komisjon vs. Tšehhi Vabariik Euroopa Kohtu otsus (kuues koda), 27. september 2007. # Euroopa Ühenduste Komisjon versus Tšehhi Vabariik. # Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 2005/28/EÜ - Ravimpreparaadid - Inimtervishoius kasutatavad ravimid - Ettenähtud tähtajaks üle võtmata jätmine. # Kohtuasi C-115/07.