A Bizottság 1118/2009/EK rendelete ( 2009. november 20. ) az egyes madarak Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételek megállapításáról szóló 318/2007/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)