Komission asetus (EY) N:o 1118/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009 , eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiettyjä lintuja yhteisöön sekä lintujen tuontiin liittyvistä karanteenivaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 318/2007 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)