/* */

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1118/2009, 20. november 2009 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 318/2007, milles sätestatakse loomatervishoiunõuded ja karantiinitingimused teatavate lindude impordil ühendusse (EMPs kohaldatav tekst)