Nařízení Komise (ES) č. 1118/2009 ze dne 20. listopadu 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky (Text s významem pro EHP)