Euroopa Kohtu otsus (neljas koda), 22. oktoober 2009. Euroopa Kohtu otsus (neljas koda), 22. oktoober 2009.#Irène Bogiatzi (abielunimi Ventouras) versus Deutscher Luftpool ja teised.#Eelotsusetaotlus: Cour de cassation - Luksemburg.#Transpordipoliitika - Määrus (EÜ) nr 2027/97 - Varssavi konventsioon - Lennuettevõtja vastutus õnnetusjuhtumite puhul - Kahjunõude esitamise tähtaeg.#Kohtuasi C-301/08.