Eüroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon - DEKLARATSIOONID, mis on lisatud 13. detsembril 2007 alla kirjutatud - A. DEKLARATSIOONID ALUSLEPINGUTE SÄTETE KOHTA - 9. Deklaratsioon Euroopa Liidu lepingu artikli 16 lõike 9 kohta seoses nõukogu eesistumise teostamist käsitleva Euroopa Ülemkogu otsusega