komisjon vs. Luksemburg TITJUR Euroopa Kohtu otsus (kaheksas koda), 24. märts 2009. # Euroopa Ühenduste Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik. # Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Määrus (EÜ) nr 648/2004 - Artikkel 18 - Detergentide ja nendes kasutatavate pindaktiivsete ainete turg - Eeskirjade eiramise korral määratavad karistused. # Kohtuasi C-184/08.