Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.5368 — MidAmerican/Constellation) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst