Komisjoni otsus, 20. 06 2007, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.4669 - GE / NEWSCORP / JV) vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr /2004 (Ainult ingliskeelne tekst on autentne)