Kirjalik küsimus E-6371/09, mille on esitanud Louis Bontes (NI) komisjonile. Euroopa CBRNi tegevusplaan