Mål T-559/10: Talan väckt den 7 december 2010 — Laboratoire Garnier et Cie mot harmoniseringsbyrån (natural beauty)