Lieta T-559/10: Prasība, kas celta 2010. gada 7. decembrī — Laboratoire Garnier /ITSB ( “natural beauty” )