Kirjalik küsimus P-0750/09, mille on esitanud Anna Hedh (PSE) nõukogule. Sooline võrdõiguslikkus – Lissaboni strateegia rakendamine