Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioon - I JAOTIS: ÜHISSÄTTED - Artikkel 2